ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ ΤΑ 900.000.000 ΔΡΧ./93)

Ref.No: 65031100
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.2010
Approval date: 22.10.1993
Department: PRUTANEIA
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 1.320.616,30 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top