ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 65021001
Start date: 01.06.1993
End date: 30.09.1994
Approval date: 10.09.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 4.402,05 €
Scientific Responsible: Prof. KAPSALIS
Email: ccaps@central.ntua.gr
Go to Top