ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 61059800
Start date: 01.04.1994
End date: 28.02.1997
Approval date: 15.04.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 30.814,38 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top