ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ref.No: 61098700
Start date: 20.10.1997
End date: 20.09.1998
Approval date: 15.01.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: UP. ETHNIKIS OIKONOMIAS
Budget: 121.549,51 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARKOS MPONAZOUNTAS
Email: bonazoun@central.ntua.gr
Go to Top