ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ref.No: 65167600
Start date: 01.01.2008
End date: 31.12.2010
Approval date: 21.12.2007
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 140.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top