ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ, ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Κ.Τ.Λ.)

Ref.No: 65157400
Start date: 01.01.2007
End date: 31.12.2008
Approval date: 01.12.2006
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 261.100,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top