ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΜΠ – ΚΑΘΕΤΗ ΔΡΑΣΗ

Ref.No: 61075000
Start date: 01.02.1996
End date: 31.01.1999
Approval date: 01.02.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 251.545,13 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top