ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΤΗ ΚΑΜΠΟΣ

Ref.No: 62210600
Start date: 01.03.2006
End date: 15.03.2007
Approval date: 31.05.2006
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: SUNDESMOS MANARIOTON ATTIKIS
Budget: 3.300,00 €
Scientific Responsible: Prof. KALLIOPI-ALIKI LEIVADITI
Go to Top