ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΖΑΓΑΝΙ ΣΠΑΤΩΝ

Ref.No: 62109300
Start date: 15.11.1998
End date: 15.05.1999
Approval date: 26.11.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ATHENS INTERNAT. AIRPORT S.A.
Budget: 1.790,18 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top