ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜAΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Ref.No: 62212600
Start date: 20.04.2006
End date: 19.10.2006
Approval date: 07.07.2006
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: DIMOS THERMAΪKOU
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top