ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ MINIBUS ΣΤΗ Δ. ΑΘΗΝΑ

Ref.No: 62043803
Start date: 15.01.1995
End date: 15.02.1996
Approval date: 10.02.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ANAPTUX.SUND.DIMON DUT.ATHINAS
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: Prof. AGGELOS SIOLAS
Email: Angelos@survey.ntua.gr
Go to Top