ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ Δ.ΑΘΗΝΑΣ. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ MINIBUS ΣΤΗ Δ.ΑΘΗΝΑ

Ref.No: 62043802
Start date: 01.11.1993
End date: 01.12.1994
Approval date: 05.11.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ANAPTUX.SUND.DIMON DUT.ATHINAS
Budget: 20.542,93 €
Scientific Responsible: Prof. AGGELOS SIOLAS
Email: Angelos@survey.ntua.gr
Go to Top