ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΩΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ref.No: 62069100
Start date: 01.10.1994
End date: 30.09.1996
Approval date: 14.04.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top