ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Ref.No: 63024101
Start date: 01.12.1994
End date: 30.09.1996
Approval date: 09.12.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 7.697,72 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top