ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ref.No: 61109800
Start date: 01.07.1998
End date: 30.09.2001
Approval date: 22.04.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΥΠΕΡ 97, G.G.E.T.
Budget: 34.268,78 €
Scientific Responsible: Prof. MARIA MANTOUVALOU-PAPAD.
Go to Top