ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΓΗΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΒΙΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ref.No: 63033600
Start date: 01.08.1993
End date: 31.07.1995
Approval date: 27.07.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 140.400,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top