ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑ ΡΕΥΣΤΩΝ

Ref.No: 65136801
Start date: 01.11.2005
End date: 10.02.2016
Approval date: 08.02.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MATHIOUDAKIS
Email: KMATHIOU@MAIL.NTUA.GR
Go to Top