ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ref.No: 65013600
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.2007
Approval date: 24.01.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. DIALYNAS
Email: dialynas@power.ece.ntua.gr
Go to Top