ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΩΞΙΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ.

Ref.No: 63019200
Start date: 17.04.1992
End date: 31.12.1996
Approval date: 27.03.1991
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 350.000,00 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top