ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΘΡΥΑΛΛΙΔΟΣ

Ref.No: 61058600
Start date: 14.02.1994
End date: 14.02.1996
Approval date: 17.12.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top