ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ref.No: 61082700
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 25.04.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. STATHEROPOULOS
Email: stathero@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top