ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Ref.No: 62118200
Start date: 23.07.1999
End date: 05.09.2002
Approval date: 17.06.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 69.258,98 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOU
Email: stamou@central.ntua.gr
Go to Top