ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΛΙΠΑΣΕΣ, ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Ref.No: 63101700
Start date: 01.12.1998
End date: 30.11.2000
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: BIOTECNOLOGY, E.O.K.
Budget: 196.000,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top