ΒΕΛΟΣ. ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Ref.No: 61112300
Start date: 01.04.1999
End date: 31.03.2001
Approval date: 01.07.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 170.212,77 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PAPAKONSTANTINOU
Email: papakon@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top