ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ VLSI ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ref.No: 61061600
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 25.02.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS TSANAKAS
Email: panag@cs.ntua.gr
Go to Top