ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΟΠΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

Ref.No: 62054700
Start date: 23.06.1993
End date: 23.09.1995
Approval date: 18.06.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 22.010,27 €
Scientific Responsible: Prof. VINTZILAIOU
Email: elvintz@central.ntua.gr
Go to Top