ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ (ATLAS OF WAVE ENERGY RESOURCE IN EUROPE WERRATLAS)

Ref.No: 67000300
Start date: 01.01.1994
End date: 30.09.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 10.026,09 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top