ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ref.No: 62099800
Start date: 26.04.1996
End date: 25.04.1998
Approval date: 18.03.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: TEE
Budget: 7.063,34 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS FILIPPIDIS
Email: dphil@central.ntua.gr
Go to Top