ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Ref.No: 63068200
Start date: 01.04.1997
End date: 31.10.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, E.O.K.
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: Prof. PARASKEUI NOUKAKI-MPAMPALOU
Email: bouki@central.ntua.gr
Go to Top