ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΧΩΝ ΠΥΡΙΤΩΝ

Ref.No: 63023400
Start date: 14.04.1992
End date: 14.04.1994
Approval date: 07.04.1992
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: E.O.K.
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top