ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΟΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΤΕΡΥΓΕΣ

Ref.No: 63094100
Start date: 01.06.1998
End date: 31.12.2004
Approval date: 28.05.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: BRITE, INST. NAT. POLYT. TOULOUSE
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS TZAMPIRAS
Email: tzab@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top