ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ”

Ref.No: 61192100
Start date: 27.08.2010
End date: 15.11.2010
Approval date: 11.10.2010
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: UPOURGEIO OIKONOMIKON
Budget: 18.450,00 €
Scientific Responsible: Prof. ASKOUNIS
Email: askous@epu.ntua.gr
Description: THE PROJECT OBJECTIVE IS THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT TO THE MINISTRY OF FINANCE FOR THE PREPARATION OF THE TENDERING PROCEDURE OF PROJECT "CONFRONT WIDESPREAD TAX EVASION AND ACHIEVE SUSTAINABLE TAX COMPLIANCE" AND FOR THE PREPARATION FOR .....
Go to Top