ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΙΦΗΣΙΑΣ 280, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ref.No: 62108600
Start date: 01.05.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 29.10.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: PROMITHEAS GAS AE
Budget: 1.349,97 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top