ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ref.No: 62120100
Start date: 24.06.1999
End date: 31.12.2002
Approval date: 09.09.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ETE- ETHNIKI TRAPEZA ELLADOS
Budget: 7.666,11 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top