ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62091700
Start date: 01.06.1997
End date: 30.09.1997
Approval date: 12.06.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: HRISTOS FTIKOS
Email: chftikos@chemeng.ntua.gr
Go to Top