ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΛΩΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ

Ref.No: 62146300
Start date: 01.11.2001
End date: 31.12.2004
Approval date: 22.11.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ANASTASIOS FANIS A.E.
Budget: 13.159,21 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top