ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ

Ref.No: 63077600
Start date: 01.07.1996
End date: 30.06.2000
Approval date: 08.10.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: E.O.K.
Budget: 225.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top