ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Μ.Μ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΕΤΟΥΣ 2006-2007

Ref.No: 65166200
Start date: 01.09.2006
End date: 30.06.2007
Approval date: 14.12.2007
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 37.500,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSIAMPAOU
Email: rondo@central.ntua.gr
Go to Top