ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Μ.Μ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Ref.No: 65207900
Start date: 01.01.2015
End date: 31.12.2015
Approval date: 22.12.2015
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 22.500,00 €
Scientific Responsible: Lecturer BENARDOS
Email: abenardos@metal.ntua.gr
Go to Top