ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΤΩΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 61089900
Start date: 20.12.1995
End date: 20.12.1997
Approval date: 24.06.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 5.931,77 €
Scientific Responsible: Prof. STULIANI LEONARDOU-AGATZINI
Email: agatzi@metal.ntua.gr
Go to Top