ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ref.No: 62060900
Start date: 30.03.1994
End date: 30.09.1994
Approval date: 08.02.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 18.782,11 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. EMMANOUIL AFTIAS
Email: emaftias@central.ntua.gr
Go to Top