ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝ ΛΑΤΕΡΙΤΩΝ

Ref.No: 61053900
Start date: 12.11.1993
End date: 12.11.1995
Approval date: 10.09.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 19.369,05 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top