ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ THERMIE ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

Ref.No: 63096700
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 03.09.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.O.K.
Budget: 781,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top