ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ IONIAN CALK

Ref.No: 62118100
Start date: 15.05.1999
End date: 15.07.1999
Approval date: 17.06.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: IONIAN CALK
Budget: 2.597,22 €
Scientific Responsible: Prof. CHOUNTALAS
Email: dx1961@central.ntua.gr
Go to Top