ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΥΗΕ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ref.No: 63105700
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 13.05.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ALTENER, E.O.K.
Budget: 14.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top