ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ BENS, ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

Ref.No: 62231800
Start date: 01.01.2008
End date: 31.03.2008
Approval date: 30.11.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: M.KALIS & SIA OE
Budget: 9.520,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top