ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ref.No: 62097000
Start date: 01.10.1997
End date: 01.10.1998
Approval date: 16.10.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: DEUAP
Budget: 26.318,42 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top