ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ref.No: 63018902
Start date: 01.05.1994
End date: 30.11.1995
Approval date: 29.11.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: JOULE, E.O.K.
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top