ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ref.No: 62051700
Start date: 14.01.1993
End date: 01.04.1995
Approval date: 18.12.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 19.955,97 €
Scientific Responsible: Prof. MIHAIL KOTSOVOS
Email: m.kots@civil.ntua.gr
Go to Top