ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ICP (ERASMUS)

Ref.No: 63024700
Start date: 30.09.1991
End date: 30.09.1992
Approval date: 20.11.1992
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ERASMUS, E.O.K.
Budget: 1.674,00 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top